Program

Pierwszym celem jest rozwój motoryczny dziecka w taki sposób, aby w przyszłości mogło ono maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

W trakcie zajęć będziemy pracować między innymi nad:

Podstawowymi wzorcami ruchowymi

Głównymi umiejętnościami ruchowymi

Specyficznymi umiejętnościami piłkarskimi

Koordynacją

Mobilnością

Zwinnością

Szybkością

Siłą

Drugim celem jest prawidłowy rozwój dziecka.

W tym aspekcie główny nacisk kładziemy na:

Korekcję oraz zapobieganie powstawaniu wad postawy

Przeciwdziałanie przykurczom mięśniowym

Wzmacnianie osłabionych mięśni

Wzmacnianie mięśni posturalnych

Zachowanie balansu mięśniowego antagonistycznych grup mięśniowych