OFERTA WSPÓŁPRACYDLA
PRZEDSZKOLI

Zajęcia FFK w przedszkolach,
to przede wszystkim gry i zabawy
o charakterze ogólnorozwojowym
prowadzone w formie opowieści
ruchowych, które zaangażują
każde dziecko.
https://ffksport.pl/wp-content/uploads/2020/01/PAU_7508.png

Nasze autorskie programy dopasowane są do możliwości rozwojowych dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Poprzez aktywność fizyczną wspieramy nie tylko fizyczny ale też emocjonalny i społeczny. Na zajęciach trenerzy kształtują i rozwijają postawy młodego miłośnika sportu, uczą zasad fair play i uświadamiają potrzebę dbałości o własny rozwój oraz zdrowie.

NASZE ZAJĘCIA

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

30 minut – raz w tygodniu w trakcie zajęć przedszkolnych.

MIEJSCE:

Placówka przedszkolna, zajęcia prowadzone mogą być również w salach dydaktycznych (liczba dzieci uczestniczących dostosowana do wielkości sali).

SPRZĘT:

Profesjonalny sprzęt sportowy, potrzebny podczas prowadzenia zajęć, zapewnia FFK.

GRUPY:

Liczba osób w jednej grupie
– minimum 8 dzieci

Ze względu na rozwój psychoruchowy dzieci istnieje możliwość łączenia grup:

  • 3 – 4 latki
  • 5 – 6 latki

PIŁKA NOŻNA – KLASA MAŁEGO PIŁKARZA

Czerpiąc wzorce ze szkolenia na świecie i wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas pracy, stworzyliśmy program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

Stawiamy na zwiększenie:

  • ogólnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka,
  • wzrostu dobrego samopoczucia,
  • umiejętności edukacyjnych.

W trakcie zabaw i zadań piłkarskich, pracujemy nad poprawą zdolności technicznych, motorycznych oraz prawidłowym rozwojem Małych Piłkarzy. Dzieci rozwijają zarówno umiejętności fizyczne, edukacyjne jak i emocjonalne –  z ukierunkowaniem na piłkę nożną.

MOTORYKA SMYKA

Misje sportowe, tory przeszkód, starty, zatrzymania, pady, skoki oraz zawsze szczęśliwe lądowania, umożliwią wszechstronny rozwój sprawności, a zarazem dostarczą dużo radości uczestnikom. Tak pracujemy nad poprawą zdolności motorycznych oraz prawidłowym rozwojem dzieci.

Mały sportowiec uczy się: koordynacji, mobilności, zwinności, szybkości, siły. Co ważne, dobrane przez nas ćwiczenia, pomagają zapobiegać powstawaniu wad postawy, przeciwdziałają przykurczom mięśniowym, wzmacniają mięśnie osłabione i posturalne.

Zajęcia motoryki prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera posiadającego doświadczenie w prowadzeniu zajęć motorycznych z najmłodszymi dziećmi, jak i profesjonalnymi sportowcami.

AKROBATYKA – WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

Program gimnastyki korekcyjnej skierowany do najmłodszych w wieku od 3 do 7 lat. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie dzieci niezależnie od: płci, wzrostu, wagi, poziomu sprawności. Różnorodne ćwiczenia, oparte głównie na zabawach, w równym stopniu angażują wszystkie części ciała i grupy mięśniowe, a przez to doskonale wspomagają prawidłowy rozwój.