ZOSTAŃ
TRENEREM
FFK

Chcesz dołączyć
do naszego teamu
w roli trenera?

Zapraszamy!

Kogo szukamy?

trener/animator (dzieci 3-7 lat)

Od kandydatów oczekujemy?

  • Ukończonego kursu trenerskiego / ewentualnie w trakcie odbywania kursu.
  • Zamiłowania do pracy z dziećmi.
  • Umiejętności pracy w grupie.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym na etapie podstawowym.
  • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  • Wykształcenie pedagogiczne lub wczesnoszkolne – mile widziane.

Czekamy na Twoje CV.Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pani/Pana jest FFK z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasiniec 3/2, NIP: 5242841421 REGON: 368123996
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@ffksport.pl
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Odbiorcami danych osobowych jest FFK, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.


Fun For Kids © FFKSport, Autor strony: Marcin Górski